Activity

  • Mcknight Wong posted an update 9 months, 2 weeks ago

    Hầu hết các bức tranh Ayush Bisht vẽ đều sử dụng bùn đất tự nhiên được lấy từ nhiều ngôi làng ở bang Uttarakhand. trang điểm sự kiện đã kết hợp chúng để tạo ra một sắc thái hoàn toàn mới cho các tác phẩm của mình, qua đó quảng bá văn hóa vùng đất quê hương.

    Ngoài bùn, Ayush Bisht còn sử dụng các vật liệu dễ kiếm và ít tốn kém khác như than và chân hương để vẽ tranh. Mong muốn của Ayush Bisht là vẽ nên những bức tranh có giá phải chăng để nhiều tầng lớp trong xã hội đều có thể tiếp cận được.

    Vẽ tranh phản quang trên cơ thể người VTV.vn – Nghệ thuật vẽ tranh trên cơ thể không có gì lạ, nhưng tranh vẽ phản quang trên cơ thể không phải ai cũng biết.

    tác phẩm nghệ thuật